Valmieras jaunatnes centrs "Vinda"

Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” dod iespēju bērniem un jauniešiem izkopt intereses kultūrizglītībā un tehniskajā jaunradē. Veicina profesijas izvēli, brīvā laika saturīgu un lietderīgu pavadīšanu.

PAR VINDU

Vinda ir vieta Valmierā, kur kvalitatīvi var pavadīt savu brīvo laiku ikviens Valmieras novada bērns un jaunietis, veicinot savu radošo un intelektuālo izaugsmi, savu spēju apzināšanos, talantu izkopšanu, kā arī praktisko dzīves prasmju apguvi, sekmējot profesijas izvēli.

Vēsture

1960. gadā Valmierā tika dibināts Valmieras rajona Pionieru nams, kurš atradās tagadējā Vecpuišu parkā, kura viens no darbības virzieniem ir skolēnu iesaistīšana dažādos ārpusklases pulciņos, kas mūsdienās tiek formulēta kā interešu izglītība.

1996.gadā iestāde reorganizēta par Valmieras Skolēnu namu.

1998.gadā iestāde iegūst jaunu nosaukumu - Valmieras Bērnu un Jauniešu interešu centrs.

1999. gada 1.oktobrī iestāde tiek nodēvēta par Valmieras Jaunatnes centru “Vinda".

Kopš 2004. gada janvāra Jaunatnes centram “Vinda” pievienojas Tehniskās jaunrades centrs, kas darbojas no 1979. gada.

No 2010. gada VJC “Vinda” atrodas Rīgas ielā 42