Nolikumi

NOLIKUMI

Tērpu skate "Fantāzija un draugi"

Nolikums_Tērpu_skate.pdf
Fantāzija_un_draugi_pieteikums.docx

Tehniskās jaunrades konkurss 4. klašu skolēniem "Superziķeris 2024"

Nolikums_Superziķeris_2024.pdf
Superziķeris-2024-pieteikuma-anketa.docx

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss - izstāde “Saules ritmi”

Nolikums_Saules_ritmi_Valmieras_novads.docx
Pieteikuma_anketa_Saules_ritmi.xlsx

VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSS „BALSIS 2024”

Nolikums_balsis_2024_Valmieras_novads.docx

SKATUVES RUNAS KONKURSS

Nolikums_Skatuves_runa_2024_Valmieras_novads.docx

Latvijas izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude - konkurss

Nolikums_kori_Valmieras_novads.doc

Skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu koprepertuāra pārbaude - skate

Nolikums_repertuara_parbaude_eald_2024.doc

Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss „No baroka līdz rokam”

Nolikums_nblr_2024.doc

Stāstnieku konkursa "TECI,TECI,VALODIŅA" nolikums, 2023.

Nolikums_TECI_TECI_Valodiņa_2023.doc

Stāstnieku konkursa "TECI, TECI, VALODIŅA" pusfināla rezultāti, 2023.