Nolikumi

NOLIKUMI

Tehniskās jaunrades konkurss 4. klašu skolēniem "Superziķeris 2023"

Superziķeris-2023-NOLIKUMS.docx

Skolēnu skatuves runas konkursa I kārta

2023_skat_runa_nolikums.docx

Bērnu un jauniešu mākslas darbu konkurss un tērpu skate „Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”

2023_toņi_un_pustoņi.docx
Toņi_un_pustoņi_pieteikums.xlsx

Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru, 5.-12.klašu un jaukto koru konkursa I kārta

XI Latvijas zēnu koru salidojuma "Puikas! Dziedāsim!" konkursa I kārta

2023_koru_konk_nolikums.doc
2023_zenu_koru_salidojums_nolikums.doc

Skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu radošie koncerti

2023_deju_kolekt_rad_koncerti_nolikums.doc

VJC "Vinda" atklātās sacensības trases automodelismā "Vidzemes kauss - 2023"

Vidzemes_kauss_2023_nolikums.pdf
Trases_automodelisma_sacensibu_grafiks.pdf

Tērpu skate "Fantāzija un draugi"

Nolikums_Fantāzija_un_draugi.pdf
Pieteikuma_anketa_Fantāzija.docx