Projekti

Erasmus + projekts "Grow great"

Par projektu:

Projektā tika dota iespēja septiņiem jauniešiem un vienam jaunatnes darbiniekam doties Jauniešu apmaiņas braucienos uz Ungāriju un Franciju. Jauniešu apmaiņas galvenais fokuss tika vērsts uz mācīšanos vienam no otra, jeb principam jaunietis - jaunietim, kur jaunieši informēja citus jauniešus par tādām tēmām kā - klimata pārmaiņas, iekļaušana, kultūra, uzņēmējdarbība u.c.

Eiropas Solidaritātes korpusa projekts "Izgaismot glut(ēnu)"

Eiropas Solidaritātes korpusa jauniešu projekts (01.06.2022.- 31.02.2023.)

Projekta ilgtermiņa rezultāti:

Par projektu:

Projekta mērķis bija saliedēt cilvēkus ar glutēna un laktozes nepanesamību, veidot kopības sajūtu ikdienā sastopoties ar šiem uztura ierobežojumiem, reizē par to informējot sabiedrību. 


Projekta mērķauditorija:


Projekta uzdevumi:


Projektā īstenotās aktivitātes:


Eiropas Solidaritātes korpusa projekts "Saredzi!" 

Eiropas Solidaritātes korpusa jauniešu projekts (10.01.2022.- 09.11.2022.)


Par projektu:

Galvenais projekta mērķis bija stereotipu laušana par mazākumtautību jauniešiem un citiem jauniešiem, kuri ikdienā jūtas nepieņemti, realizējot šo jauniešu iekļaušanu sabiedrībā. Tika plānots, ka jaunieši tiks izglītoti par digitālajām prasmēm, sadarbību komandā un uzticību vienam ar otru. Projekta rezultātā tika organizētas vairākas neformālās izglītības aktivitātes jauniešiem, lai sasniegtu projekta mērķi. 

Erasmus+ project "Diversity & Inclusion:Building Strengths Together"

Erasmus + projekts "Iekļaušana un dažādība: Veidojam stiprās puses kopā"

Erasmus+ Stratēģiskās partnerība izglītības, apmācības un jaunatnes jomā  (01.09.2020.-31.10.2022.)

Projekta rezultāti: 

Neformālās izglītības metožu rīks, kuru iespējams lejupielādēt PDF formātā ---->

DAŽĀDĪBA &IEKĻAUŠANA:  KOPĪGA PRASMJU STIPRINĀŠANA


Projekta tēma:  Sociālā iekļaušana

Horizontālās prioritātes: 

Veicināt kvalitāti un inovācijas darbā ar jaunatni, un veicināt tās atpazīstamību; Atbalstīt jaunatnes darbiniekus un pedagogus.

Projekta mērķis:

Projekta uzdevumi:


 Erasmus+ project "Family learning" 

Erasmus+ projekts "Mācies kopā ar ģimeni"

Erasmus + Programma KA204 Stratēģiskās partnerība pieaugušo izglītības jomā

Projekta rezultāti:

Projekta rezultātātā radušies secinājumi un rekomendācijas publisku meistarklašu organizēšanai, kuri apvienoti vietnē padlet ------->

Projekta mērķis:  

Sociālās vides attīstība, kas paplašina radošo aktivitāšu iespējas ģimenēm ar bērniem. 

Projekta prioritātes:

Primārā prioritāte- Pieaugušo izglītība: pedagogu un cita personāla, kas atbalsta pieaugušos izglītojamos, kompetenču paplašināšana un attīstīšana.

Horizontālā prioritāte: Eiropas kultūras mantojuma sociālā un izglītojošā vērtība

Sekundārā prioritāte - Pieaugušo izglītība: izstrādāt mehānismus, lai uzraudzītu pieaugušo izglītības politikas efektivitāti vai izsekotu pieaugušo izglītojamo progresam.

Ieguvumi no projekta:

- Jauna metodiskā pieredze, organizējot izglītojošas aktivitātes dažāda vecuma mērķauditorijai

- Jaunas zināšanas un metodes, kuras iegūtas no partneriem

- Praktiskā pieredze aktivitāšu organizēšanā un vadīšanā ģimenēm ar bērniem

- Iegūtas tarpatutiskas partnerības  un iespēja tās izmantot savai attīstībaiIeteikumi radošo darbnīcu organizēšanai: