13-25 gadiem
Agris Tabaks
3-6 gadiem
Gunita Cileviča
7-11 gadiem
Liene Pogule
7-14 gadiem
Evita Ziplāne-Bērziņa
14-18 gadiem
Dace Priedīte
11-13 gadiem
Andra Mētriņa
11-13 gadiem
Anna Skruode
7-10 gadiem
Vineta Mūze
13-16 gadiem
Edgars Skruodis
9-14 gadiem
Pēteris Dūnis