7-14 gadiem
Evita Ziplāne-Bērziņa
11-13 gadiem
Andra Zelčāne
11-13 gadiem
Dace Zvirbule
13-16 gadiem
Edgars Skruodis
9-14 gadiem
Pēteris Dūnis
11-12 gadiem
Andra Zelčāne
7-16 gadiem
Marta Garā
7-12 gadiem
Evita Ziplāne-Bērziņa
7-10 gadiem
Zane Neimane
3-6 gadiem
Ilona Migla