Valmieras Jauniešu dome

Kas ir Valmieras Jauniešu dome un ko tā piedāvā?

Valmieras Jauniešu dome ir radoša uz attīstību un pilnveidi vērsta jauniešu organizācija, kurā iesaistīties var ikviens jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Valmieras jauniešu domē jaunietim ir iespēja iesaistīties dažādu pasākumu organizēšanā, savu iniciatīvu realizēšanā, diskusijās ar lēmumu pieņēmējiem, pārstāvot Valmieras jauniešu viedokli un vīziju par jauniešu iespējām Valmierā un tās apkārtnē, kā arī pašiem radīt vidi kurā jaunieši jūtas ērti un uzklausīti. Šī ir vieta, kur ikviens tiek uzklausīts, kur indivīds kļūst par komandas spēlētāju, lai kopā veidot jauniešiem draudzīgu vidi.

Iesaisties Valmieras pilsētas un novada jauniešu iniciatīvu realizācijā, iedvesmo jauniešus pavadīt brīvo laiku produktīvi – nāc uz Valmieras jauniešu domi, ikdienā tiekamies Valmieras Jauniešu mājā,  Mākslinieku ielā 2.

Koordinatore Paula Vībāne, tel.nr. 25 714 813
Mūs var atrast:

 

 

Brīvprātīgais darbs
BD

Brīvprātīgais darbs

Valmieras jaunieši brīvprātīgo darbu pārsvarā veic darbojoties kādā no jauniešu organizācijām, gan īstenojot savas iniciatīvas, gan darbojoties, lai sasniegtu organizācijas mērķus. Ja vēlies darboties brīvprātīgi, ieskaties jauniešu organizāciju sarakstā un droši pievienojies kādai no tām. Ja tomēr nejūties drošs un vēlies konsultāciju, droši sazinies ar Valmieras Jaunatnes centru “Vinda”, lai kopīgi atrastu atbilstošāko piedāvājumu tieši Tev.

Valmieras uzņēmēji ir ļoti atsaucīgi un labprāt nodarbina brīvprātīgos jauniešus, tāpēc, aicinām arī pašiem uzrunāt uzņēmumus, lai veiktu brīvprātīgo darbu.

KĀ TAS JĀDARA?

  1. Izvēlies savu organizāciju, iepazīsties ar organizācijas darba specifiku;
  2. Sazinies ar izvēlēto organizāciju, pastāsti par savām vēlmēm;
  3. Saņem apstiprinājumu no organizācijas par iesaistīšanos;
  4. Rīkojies – sniedz gandarījumu sev un citiem! Īsteno brīvprātīgā darba aktivitātes!
  5. Apzinies, ko esi ieguvis, iemācījies!

Brīvprātīgais darbs ir kļuvis populārs visā pasaulē, tāpēc Latvijā izveidota platforma DEEDin, kurā apkopoti brīvprātīgā darba piedāvājumi. DEEDin – jauna pasaule brīvprātīgajiem. Platformas mērķis ir veicināt brīvprātīgo darbu Latvijā un Eiropā inovatīvā un mūsdienīgā veidā.

PLATFORMĀ IESPĒJAMS:

  • izveidot savu organizācijas vai brīvprātīgā profilu;
  • atrast vietas, kur darboties brīvprātīgi;
  • reģistrēt veiktās brīvprātīgā darba aktivitātes;
  • dalīties ar pieredzes stāstiem, bildēm, video;
  • uzzināt ko jaunu par un ap brīvprātīgo darbu Latvijā un Eiropā.

Tā ir tīklošanās platforma brīvprātīgajiem – reģistrē stundas, krāj virtuālās nozīmītes, dalies pieredzē, meklē domubiedrus un izzini plašās iespējas. Aicinām brīvprātīgos un organizācijas reģistrēties www.deedin.com un sākt veidot savu brīvprātīgā vai organizācijas profilu.

Jautājumu gadījumā vērsties Valmieras Jaunatnes centrā „Vinda”!

 

Jauniešu organizācijas
jov

Valmieras jauniešu organizāciju / apvienību apraksts un kontaktinformācija:

Valmieras Jauniešu dome
Te ikviens var īstenot savas idejas, organizējot dažādus pasākumus, konkursus, akcijas u.c. aktivitātes sevis pilnveidošanai, jaunu prasmju apgūšanai un iespēju sniegšanai gan sev, gan saviem vienaudžiem, gan pārējiem Valmieras iedzīvotājiem (tiek apgūts viss process no idejas radīšanas līdz īstenošanai); iegūt jaunus draugus un kontaktus; piedalīties un īstenot pašam vietēja un starptautiska mēroga projektus; atrast domubiedrus un kopā realizēt idejas; labi un reizē lietderīgi pavadīt brīvo laiku!

Kontaktinformācija:

Koordinatore Paula Vībāne

+371 25 714 813

[email protected]

Mākslinieku iela 2

Fonds "Iespēju Tilts" 
Fonds veic efektīvus un atbilstošus pasākumus un veicinātu sociālās labklājības celšanu cilvēkiem ar invaliditāti un maznodrošināto cilvēku grupām. Attīstošas apmācības un nodarbības Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu cilvēkiem ar invaliditāti un maznodrošināto cilvēku grupām kā pērļošana, ādas suvenīru gatavošanu, tamborēšanas prasmju apguve, adīšanas prasmes, mašīnadīšanas prasmju apguve, aušanu uz dažādām stellēm, floristika un zīda apgleznošana.

Kontaktinformācija:

[email protected]

Garā iela 10

 

Latvijas Skautu un Gaidu Centrālās organizācijas Valmieras 4.skautu vienība
Organizācija iesaista bērnus un jauniešus neformālās izglītības procesā, veido vērtību sistēmu, kas balstīta uz skautu un gaidu likumiem un solījumu, kā arī aktīvi darbojoties sabiedrības labā, dod iespēju gūt personisko piepildījumu un veidot pasauli labāku. Skautu un Gaidu mērķis ir attīstīt jaunatni par krietniem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Valmierā šajā organizācijā iesaistījušies ap 50 jaunieši.

Kontaktinformācija:

[email protected]

Viesturu alejas iela 3

www.skauti.edu.lv

 

Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulīte"
Organizācijas mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā, organizējot dažādas nometnes, sniedzot palīdzību gan jauniešiem un bērniem, gan viņu vecākiem.

Kontaktinformācija:

[email protected]

Garā iela 10

 

Valmieras 216.Jaunsardzes vienība
Organizācijas mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, tādējādi paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas. Sekmīgi izejot Jaunsardzes apmācības, jaunieši gūst priekšrocības, iestājoties nacionālajos bruņotajos spēkos un to struktūrvienībās.

Kontaktinformācija:

[email protected]

L.Paegles iela 40

www.jaunsardze.gov.lv

 

Valmieras novada fonds "Jauniešu ideju laboratorija"
VNF Jauniešu ideju laboratorijas mērķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos vietējās dzīves uzlabošanā, veidojot jauniešu izpratni par līdzekļu piesaisti, brīvprātīgo darbu un labdarību. VNF JILa galvenās rīkotās aktivitātes ir (1) projektu konkurss, kas dod iespēju jauniešiem īstenot savas idejas Valmierā un Valmieras tuvākajā apkaimē; (2) radošais braucamrīku konkurss „Velo Fashion Show” un krāšņā parāde Valmieras pilsētas svētkos; (3) Ziemassvētku labdarības akcija, kad sarūpējam dāvanu paciņas kopā ar vietējiem uzņēmējiem, lai pēc tam pačilotu kopā ar vecajiem ļaudīm; (4) dažādi tematiskie vakari, piemēram, Galda spēļu vakari; (5) aktivitātes, iesaistoties Valmieras novada fonda akcijās. Piemēram, Skolas lietu labdarības tirdziņš, “Pirmklasnieka maratons” u.c. jestras izdarības.

Kontaktinformācija:

[email protected]

Garā iela 10

www.vnf.lv

 

Vidzemes Augstskolas Studentu Apvienība
ViA studentu apvienība ViASA jeb Studentu valde plāno un rīko dažādas sporta un kultūras dzīves aktivitātes studentiem; pārstāv studentu viedokli ViA lēmējinstitūcijās – Senātā, Stipendiju piešķiršanas komisijā, Akadēmiskās ētikas komisijās u.c., izskatot stipendiju jautājumus, regulāri tiekoties ar augstskolas administrāciju un apspriežot studentu nepieciešamības.

Kontaktinformācija:

[email protected]

Cēsu iela 4

 

Vidzemes kultūras un mākslas biedrība "HARITAS"
Sekmēt sabiedrības sociālo, ekonomisko un politisko attīstību, rosinot tās līdzdalību ar kultūras un mākslas starpniecību. Biedrības galvenie darbības virzieni ir kultūrizglītība, starpkultūru dialogs, kultūras mantojums, starpnozaru sadarbība, interešu aizstāvība, dialogs starp NVO, pašvaldībām, valsti, uzņēmējiem, kā arī ilgtspējīgs, uz rezultātu orientēts NVO sektors.

Kontaktinformācija:

[email protected]

Rīgas iela 10

 www.haritas.lv

 

Ziemeļlatvijas Lauvēnu klubs (LEO)
Galvenā organizācijas motivācija ir vēlme darīt ko labu savai pilsētai un tās jaunākajiem iedzīvotājiem. LEO jeb Lauvēnu aizsākumi ir meklējami 1957. gadā, un kopš tā laika 130 pasaules valstīs ir vairāk kā 5,500 LEO klubu un 140,000 Lauvēnu. Katrs LEO klubs ir saistīts ar vienu konkrētu Lions klubu. Lauvēnu klubu moto ir iniciatīva, pieredze un iespējas (no angļu valodas: LEO- Leadership, Experience, Oppurtunity).

Kontaktinformācija:

[email protected]

 www.lionsclubs.lv

 

Latvijas Kristīgā studentu brālība
LKSB ir studenti – topošie skolotāji, žurnālisti, mediķi, mācītāji, uzņēmēji, vadītāji, padotie un citi. Studenti – jauni cilvēki, kuri studiju laikā izdara būtiskas izvēles, kas vēlāk ietekmēs gan pašu dzīves, gan ģimenes, gan mūsu valsts nākotni. Ikviens students neatkarīgi no savas pārliecības un iepriekšējās pieredzes, kurš vēlas uzzināt, ko vairāk par kristīgo ticību vai augt tajā; saturīgi un jautri pavadīt laiku; iegūt jaunus draugus; vai vienkārši paskatīties, kas tur īsti notiek;
ir aicināts piedalīties kādā no LKSB aktivitātēm, kuras augstskolās plāno un īsteno galvenokārt studenti no dažādām kristīgajām konfesijām. LKSB pastāvīgi rīko studentu nometnes, Bībeles studijas un diskusiju grupiņas, lekcijas un dažādus citus pasākumus augstskolās, sadarbojas ar vietējām draudzēm, iesaistās dažādos pasākumos un projektos augstskolās un pilsētās.

Kontaktinformācija:

Kristīne Grīnberga (koordinatore Valmierā)

[email protected]

[email protected]

www.lksb.lv/valmiera/

 

Biedrība "Kristīgās žēlsirdības centrs"
Bērnu dienas centrs organizē dažādas bērnu un jauniešu brīvā laika nodarbes iespējas, nodarbības. Rīko visa veida rokdarbu darināšanu, prāta un galda spēles, dotas pārgājienos, ekskursijās, organizē nometnes. Iesaista bērnus sporta un citu spēļu turnīros, veicina viņu radošumu, izdomu un uzņēmību caur tematiskajiem vakariem.

Kontaktinformācija:

Gaida Pevko

[email protected]inbox.lv

+371 28365703

Stacijas iela 26

 www.kzc.lv

 

Biedrība "Divi Krasti"
Biedrība „Divi Krasti”- vieta,kur satikties Valmieras jauniešiem no abiem Gaujas krastiem un visām septiņām Valmieras daļām. Vieta, kurā uzklausīs, palīdzēs realizēt Tavas vistrakākās idejas, kuras vēlies īstenot Valmierā, lai brīvā laika pavadīšana kļūtu aizraujoša.

Kontaktinformācija:

Linda Riba

+371 20083787

https://www.facebook.com/DiviKrasti/ 

 

VIBJO "Sudraba ZIRG's"

VIBJO (Valmieras integrētās bibliotēkas jauniešu organizācija) Sudraba ZIRG's ir  aktīva jauniešu domubiedru grupa ar nosaukumu, kas darbojas Valmieras integrētajā bibliotēkā un sadarbībā ar to. Organizē dažādus interesentus pasākumus bibliotēkā un ārpus tās robežām.  Informē sabiedrību par jaunākajām tehnoloģijām bibliotēkā, kā arī aktīvi veido dažādus videoklipus un īsfilmas savam Youtube kanālam "VIBJO TV". Daudzpusīgi darbojas gan dažādu scenāriju rakstīšanā, gan plāno jaunas vēsmas savos videoklipos.

Kontaktinformācija:

E-pasts: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/vibjozirgs

Instagram: www.instagram.com/vibjo_sudraba_zirgs/ 

 

“OPEN” radošais centrs

OPEN Radošais Centrs ir vieta, kur jaunieši (13 - ...) var nākt vienkārši pavadīt savu brīvo laiku, vai arī radoši izpausties - vizuālajā mākslā, mūzikā un pavārmākslā.
Jauniešiem darbošanās mūsu Centros ir bez maksas.

Purva iela 13

[email protected]

https://www.openrc.lv/

Valmieras pilsētas jauniešu iniciatīvu projektu konkurss