2020./2021. mācību gads

No 7.aprīļa pulciņi darbojas gan attālināti, gan klātienē āra teritorijā. Lūgums sazināties ar pulciņa skolotāju, lai precizētu nodarbības laiku.

Pulciņa nosaukums

Vecums

Skolotājs

  Telpa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Podnieku studija “Ugunspuķe” 5-25 gadi Laimdota Virskūna 6. telpa

15.00-16.35

(Grupa nokomplektēta)

13.20-15.10

15.10-17.00

(grupa nokomplektēta)

17.00-17.55

(grupa nokomplektēta)

 

17.55-19.25

(5-6 gadi)

19.25-21.00

 

13.20-15.10

15.10-17.00

(grupa nokomplektēta)

17.00-17.55

(grupa nokomplektēta)

 

17.55-19.25

(5-6 gadi)

19.25-21.00

   
Breika deju grupa “Stand outs” 7-25 gadi Eduards Ruicis Valmieras 2. vidusskola      

14.00-15.50

15.50-17.40

+ attālinātais mācību process

   
Šūšanas un modelēšanas studija “Fantāzija” 7-25 gadi Zinta Irbe 3. telpa

13.00-14.50

14.50-16.40

16.40-18.30

18.30-19.25

13.00-14.50

14.50-16.40

16.40-18.30

18.30-19.25

 

13.00-14.50

14.50-16.40

16.40-18.30

18.30-19.25

   
Modeļu būve un remonts 9-25 gadi Gints Teteris Āra klase  

18.00-19.50

19.50-20.45

 

18.00-19.50

19.50-20.45

   
Fitness meitenēm 13-25 gadi Marta Empele Kustību bāze,
Lillijas iela 2

16.00-18.00

 

16.00-17.00

16.00-18.00

   
Ģitārspēle 10-25 gadi Mārtiņš Roziņš 1. telpa  

13.00-13.40

13.55-14.35

14.50-15.30

Par papildus laikiem sazināties ar skolotāju
 

13.00-13.40

13.55-14.35

14.50-15.30

Par papildus laikiem sazināties ar skolotāju
   
Sitamie instrumenti 7-25 gadi Mārtiņš Roziņš 1. telpa  

15.45-16.25

16.40-17.20

17.35-18.15

Par papildus laikiem sazināties ar skolotāju
 

15.45-16.25

16.40-17.20

17.35-18.15

Par papildus laikiem sazināties ar skolotāju
   
Vokāli instrumentālais ansamblis 13-25 gadi Mārtiņš Roziņš 1. telpa  

18.30-20.20

 

18.30-20.20

   
Dizaina un mākslas studija 5-25 gadi Inga Logina 6. telpa

13.20-15.10

15.10-17.00

(grupa nokomplektēta)

17.00-17.55

17.55-19.25

(5-6 gadi)

19.25-21.00

 

13.20-15.10

15.10-17.00

(grupa nokomplektēta)

17.00-17.55

17.55-19.25

(5-6 gadi)

19.25-21.00

     
Dronu skola 13-25 gadi Agris Tabaks Valmieras 2. vidusskola    

18.00-19.50

     
Trases automodelisms 7-25 gadi Pēteris Dūnis 4. telpa  

15.00-17.00

17.00-19.00

19.00-20.00

15.00-17.00

17.00-18.00

15.00-17.00

17.00-19.00

19.00-20.00

   
Rotaļļietu stāsts 7-10 gadi Vineta Mūze 7.telpa

14.00-15.50

15.50-17.40

 

14.00-15.50

15.50-17.40

     
Programmēšana 3.-4. klasei 3.-4. klase Andra Mētriņa 8. telpa  

15.00-16.50

 

15.00-16.50

   
Programmēšana 4.-5. klasei 4.-5. klase Andra Mētriņa 8. telpa  

17.05-18.55

 

17.05-18.55

   

Programmēšana 6.-9. klasei

6.-9. klase Zane Neimane 8. telpa 16.00-18.00  

16.00-18.00 10.-12.klase

(Jauniešu māja)

     
LEGO robotika 11-13 gadi Anna Skruode 8. telpa

15.00-16.50

16.50-18.40

 

15.00-16.50

16.50-18.40

     
3 D modelēšana 7-11 gadi Liene Pogule 2. telpa  

13.00-14.50

 

13.00-14.50

   
Tehniskais radošums 7-14 gadi Evita Ziplāne-Bērziņa 2. telpa

14.00-15.50

15.50-17.40

 

14.00-15.50

15.50-17.40

     
Galda hokejs 7-25 gadi Sandis Krasts 5. telpa  

14.20-16.00

16.10-16.40

(Grupa nokomplektēta)

    17.00-18.40

 

 

14.20-16.00

16.10-16.40

(Grupa nokomplektēta)

   17.00-18.40

   
Vokālā studija “Mūzikas pļava” 7-19 gadi Paula Indra Žuga 1. telpa

14.00-15.00

1.-4. klase

15.00-16.00

5.-9. klase

 

15.00-16.00

1.-4. klase

16.00-17.00

5.-9. klase

 

   
Vokālā studija “Mūzikas pļava”
pirmsskola
4-6 gadi Paula Indra Žuga 1. telpa

17.10-17.40

(grupa nokomplektēta)

17.55-18.25

18.40-19.10

 

17.00-17.30

(grupa nokomplektēta)

17.45-18.15

18.30-19.00

     

Etno kokļu ansamblis "Kokles balss"

14-18 gadi Dace Priedīte Valmieras Mūzikas skola     19.00-21.00      
Publiskā runa 14-19 gadi Mārtiņš Liepa Jauniešu māja

16.00-17.50

         
Rotu darbnīca un citādi rokdarbi 7-25 gadi Lita Feldmane 7.telpa

18.00-19.50

13.00-14.50

14.50-16.40

16.40-18.30

18.30-20.20

18.00-19.50

13.00-14.50

14.50-16.40

16.40-18.30

18.30-20.20

   
Caur krāsām jūtu 13-25 gadi Anna Ķire Jauniešu māja    

18.00-20.00

     
Ziķeru darbnīca 4-6 gadi Dzirkstīte Stūraine 2. telpa  

17.00-18.30

18.30-20.00

 

17.00-18.30

18.30-20.00

   
Kustību prieks 3-6 gadi Gunita Cileviča Valmieras 2. vidusskola

17.00-18.30

(3-4 gadi)

18.30-20.00

(5-6 gadi)

         
Tautas deju kolektīvs pirmsskola 3-6 gadi Ilona Migla Zaļā skola, Strazdu iela 2  

17.30-18.30

 

17.30-18.30

   
Foto pulciņš 7-25 gadi Laura Gerliņa 5.telpa

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

 

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

     
Lidmodelisms 7-25 gadi Jānis Ķīvīte Āra klase    

18.00-20.00

     
Velo pulciņš 9-14 gadi Pēteris Dūnis 4. klase

15.30-17.30

         
House deju grupa "Stand Outs" 7-25 gadi Eduards Ruicis Valmieras 2. vidusskola      

17.40-19.30

   
Elektronika 6.-9. klase Edgars Skruodis Vidzemes Augstskola    

15.00-16.50