2020./2021. mācību gads

Vasaras brīvlaikā interešu izglītības nodarbības nenotiek, informācija par radošajām darbnīcām pieejama sadaļā jaunumi. 

Pulciņa nosaukums

Vecums

Skolotājs

  Telpa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Podnieku studija “Ugunspuķe” 5-25 gadi Laimdota Virskūna 6. telpa

15.00-16.35

(Grupa nokomplektēta)

13.20-15.10

15.10-17.00

(grupa nokomplektēta)

17.00-17.55

(grupa nokomplektēta)

 

17.55-19.25

(5-6 gadi)

19.25-21.00

 

13.20-15.10

15.10-17.00

(grupa nokomplektēta)

17.00-17.55

(grupa nokomplektēta)

 

17.55-19.25

(5-6 gadi)

19.25-21.00

   
Breika deju grupa “Stand outs” 7-25 gadi Eduards Ruicis Valmieras 2. vidusskola      

14.00-15.50

15.50-17.40

+ attālinātais mācību process

   
Šūšanas un modelēšanas studija “Fantāzija” 7-25 gadi Zinta Irbe 3. telpa

13.00-14.50

14.50-16.40

16.40-18.30

18.30-19.25

13.00-14.50

14.50-16.40

16.40-18.30

18.30-19.25

 

13.00-14.50

14.50-16.40

16.40-18.30

18.30-19.25

   
Modeļu būve un remonts 9-25 gadi Gints Teteris Āra klase  

18.00-19.50

19.50-20.45

 

18.00-19.50

19.50-20.45

   
Fitness meitenēm 13-25 gadi Marta Empele Kustību bāze,
Lillijas iela 2

16.00-18.00

 

16.00-17.00

16.00-18.00

   
Ģitārspēle 10-25 gadi Mārtiņš Roziņš 1. telpa  

13.00-13.40

13.55-14.35

14.50-15.30

Par papildus laikiem sazināties ar skolotāju
 

13.00-13.40

13.55-14.35

14.50-15.30

Par papildus laikiem sazināties ar skolotāju
   
Sitamie instrumenti 7-25 gadi Mārtiņš Roziņš 1. telpa  

15.45-16.25

16.40-17.20

17.35-18.15

Par papildus laikiem sazināties ar skolotāju
 

15.45-16.25

16.40-17.20

17.35-18.15

Par papildus laikiem sazināties ar skolotāju
   
Vokāli instrumentālais ansamblis 13-25 gadi Mārtiņš Roziņš 1. telpa  

18.30-20.20

 

18.30-20.20

   
Dizaina un mākslas studija 5-25 gadi Inga Logina 6. telpa

13.20-15.10

15.10-17.00

(grupa nokomplektēta)

17.00-17.55

17.55-19.25

(5-6 gadi)

19.25-21.00

 

13.20-15.10

15.10-17.00

(grupa nokomplektēta)

17.00-17.55

17.55-19.25

(5-6 gadi)

19.25-21.00

     
Dronu skola 13-25 gadi Agris Tabaks Valmieras 2. vidusskola    

18.00-19.50

     
Trases automodelisms 7-25 gadi Pēteris Dūnis 4. telpa  

15.00-17.00

17.00-19.00

19.00-20.00

15.00-17.00

17.00-18.00

15.00-17.00

17.00-19.00

19.00-20.00

   
Rotaļļietu stāsts 7-10 gadi Vineta Mūze 7.telpa

14.00-15.50

15.50-17.40

 

14.00-15.50

15.50-17.40

     
Programmēšana 3.-4. klasei 3.-4. klase Andra Zelčāne 8. telpa  

15.00-16.50

 

15.00-16.50

   
Programmēšana 4.-5. klasei 4.-5. klase Andra Mētriņa 8. telpa  

17.05-18.55

 

17.05-18.55

   

Programmēšana 6.-9. klasei

6.-9. klase Zane Neimane 8. telpa 16.00-18.00  

16.00-18.00 10.-12.klase

(Jauniešu māja)

     
LEGO robotika 11-13 gadi Anna Skruode 8. telpa

15.00-16.50

16.50-18.40

 

15.00-16.50

16.50-18.40

     
3 D modelēšana 7-11 gadi Liene Pogule 2. telpa  

13.00-14.50

 

13.00-14.50

   
Tehniskais radošums 7-14 gadi Evita Ziplāne-Bērziņa 2. telpa

14.00-15.50

15.50-17.40

 

14.00-15.50

15.50-17.40

     
Galda hokejs 7-25 gadi Sandis Krasts 5. telpa  

14.20-16.00

16.10-16.40

(Grupa nokomplektēta)

    17.00-18.40

 

 

14.20-16.00

16.10-16.40

(Grupa nokomplektēta)

   17.00-18.40

   
Vokālā studija “Mūzikas pļava” 7-19 gadi Paula Indra Žuga 1. telpa

14.00-15.00

1.-4. klase

15.00-16.00

5.-9. klase

 

15.00-16.00

1.-4. klase

16.00-17.00

5.-9. klase

 

   
Vokālā studija “Mūzikas pļava”
pirmsskola
4-6 gadi Paula Indra Žuga 1. telpa

17.10-17.40

(grupa nokomplektēta)

17.55-18.25

18.40-19.10

 

17.00-17.30

(grupa nokomplektēta)

17.45-18.15

18.30-19.00

     

Etno kokļu ansamblis "Kokles balss"

14-18 gadi Dace Priedīte Valmieras Mūzikas skola     19.00-21.00      
Publiskā runa 14-19 gadi Mārtiņš Liepa Jauniešu māja

16.00-17.50

         
Rotu darbnīca un citādi rokdarbi 7-25 gadi Lita Feldmane 7.telpa

18.00-19.50

13.00-14.50

14.50-16.40

16.40-18.30

18.30-20.20

18.00-19.50

13.00-14.50

14.50-16.40

16.40-18.30

18.30-20.20

   
Caur krāsām jūtu 13-25 gadi Anna Ķire Jauniešu māja    

18.00-20.00

     
Ziķeru darbnīca 4-6 gadi Dzirkstīte Stūraine 2. telpa  

17.00-18.30

18.30-20.00

 

17.00-18.30

18.30-20.00

   
Kustību prieks 3-6 gadi Gunita Cileviča Valmieras 2. vidusskola

17.00-18.30

(3-4 gadi)

18.30-20.00

(5-6 gadi)

         
Tautas deju kolektīvs pirmsskola 3-6 gadi Ilona Migla Zaļā skola, Strazdu iela 2  

17.30-18.30

 

17.30-18.30

   
Foto pulciņš 7-25 gadi Laura Gerliņa 5.telpa

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

 

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

     
Lidmodelisms 7-25 gadi Jānis Ķīvīte Āra klase    

18.00-20.00

     
Velo pulciņš 9-14 gadi Pēteris Dūnis 4. klase

15.30-17.30

         
House deju grupa "Stand Outs" 7-25 gadi Eduards Ruicis Valmieras 2. vidusskola      

17.40-19.30

   
Elektronika 6.-9. klase Edgars Skruodis Vidzemes Augstskola    

15.00-16.50