Kontakti

Rīgas iela 42, Valmiera, LV-4201

Tel: 64232302 ; Fakss: 64232148
e-pasts: vinda@valmiera.lv

DIREKTORE
Sanita Loze, tel: 64207603; 28304268
e-pasts: sanita.loze@valmiera.edu.lv
 
DIREKTORES VIETNIECE IZGLĪTĪBAS JOMĀ
Agija Plauka, tel: 64232192, 29287150
e-pasts: agija.plauka@valmiera.edu.lv
 
JAUNATNES LIETU SPECIĀLISTE
Kristīne Lāce, tel:64232302
e-pasts: kristine.lace@valmiera.edu.lv
 
PASĀKUMU ORGANIZATORE
 Ance Roze Aumeistare, tel: 28856657
e-pasts: ance.roze-aumeistare@valmiera.edu.lv
 
DIREKTORES VIETNIECE ADMINISTRATĪVI SAIMNIECISKAJĀ DARBĀ
Elita Miglava, tel: 64232455, 29148585
e-pasts: elita.miglava@valmiera.edu.lv
 
LIETVEDĪBAS SEKRETĀRE
Linda Gudina, tel: 64232302,Fakss: 64232148
e-pasts: vinda@valmiera.lv