Par VJC “Vinda”

Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” dod iespēju bērniem un jauniešiem izkopt intereses mākslinieciskajā pašdarbībā un tehniskajā jaunradē. Veicina profesijas izvēli, brīvā laika saturīgu un lietderīgu pavadīšanu.

No 2000.gada Jaunatnes centrs “Vinda’’ sāk pirmos mēģinājumus integrēt sociālās riska grupas bērnus un jauniešus interešu programmās.

No 2001.gada “Vindā” ir sācis darbību “Palīdzības birojs”, kurā tiek veikts darbs sociālās korekcijas jomā ar policijas uzskaitē esošajiem jauniešiem.

“Vinda” ir iestāde, kur tiek atbalstīta jauniešu pašiniciatīva, veidojot dažādus projektus.

“Vinda” organizē dažādus bērnu un jauniešu pasākumus – festivālus, skates, koncertus un konkursus.

Ieskats vēsturē:

 • 1960. gadā Valmierā tika dibināts Valmieras rajona Pionieru nams, kurš atradās tagadējā Vecpuišu parkā, kura viens no darbības virzieniem ir skolēnu iesaistīšana dažādos ārpusklases pulciņos, kas mūsdienās tiek formulēta kā interešu izglītība, .
 • 1996.gadā iestāde reorganizēta par Valmieras Skolēnu namu.
 • 1998.gadā iestāde iegūst jaunu nosaukumu- Valmieras Bērnu un Jauniešu interešu centrs.
 • 1999. gada 1.oktobrī iestāde tiek nodēvēta par Valmieras Jaunatnes centru “Vinda’’.
 • Iestādē šobrīd strādā 33 darbinieki.
 • Kopš 2004. gada janvāra Jaunatnes centram “Vinda” pievienojas Tehniskās jaunrades centrs, kas darbojas no 1979. gada.
 • No 2010. gada VJC “Vinda” atrodas Rīgas ielā 42.
 • 2011./2012 m.g. iestādē darbojās aptuveni 550 audzēkņi.
 • 2012./2013 m.g. iestādē darbojās aptuveni 670 audzēkņi.
 • 2013./2014 m.g. iestādē darbojās aptuveni 689 audzēkņi.
 • 2014./2015 m.g. iestādē darbojās aptuveni 630 audzēkņi

KONTAKTINFORMĀCIJA

Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”.
Rīgas iela 42, Valmiera, LV-4201
Tālr: 642-323-02, 642-321-92
Fakss: 642-321-48
E-pasts: vinda@valmiera.lv