Noderīga informācija

Brīvā laika iespēju buklets “Ko jaunietim darīt brīvajā laikā Valmierā?”

Valmieras pilsētā jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir pieejamas plašas iespējas kā patīkami un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Piedāvājumu sniedz interešu centri, izglītības iestādes, aktīvi darbojās nevalstiskās un sporta organizācijas, pašdarbības kolektīvi, kā arī jaunieši var veikt brīvprātīgo darbu. Bukleta mērķis ir dot iespēju jauniešiem vienuviet atrast informāciju par brīvā laika pavadīšanas iespējām, mudināt izmantot plašo un dažādo piedāvājumu, lai uzlabotu savas prasmes un zināšanas, kas noderēs nākotnē, kā arī jautri pavadītu laiku.

 

Jauniešu organizāciju atpazīstamības veicināšanas materiāls “Publicitātes palīgs jauniešu organizācijām”.

Valmieras Jaunatnes centrs „Vinda” izveidojis informatīvu materiālu pilsētas jaunatnes organizācijām un apvienībām – „Publicitātes palīgs jauniešu organizācijām Valmierā”. Tajā apkopota informācija par iespējām publiski izvietot informāciju par aktivitātēm organizācijā, lai piesaistītu cilvēku uzmanību.

 

Aktuālāko informāciju jauniešiem Valmierā un Latvijā  variet lasīt arī šādos portālos:

www.vjcvinda.lv

 

Jaunatnes centra mājas lapā iespējams uzzināt par dažādiem pulciņiem, kā arī pasākumiem jaunatnei Valmierā, konkursiem, apmācībām, jauniešu organizāciju aktivitātēm un citām saistošām tēmām. Centrs atvērts bērniem un jauniešiem no 2 mēnešu līdz 25 gadu vecumam

www.jaunatneslietas.lv

Portāls izveidots, lai nodrošinātu jauniešiem aktuālas informācijas pieejamību vienuviet. Portālā jaunieši var atrast informāciju par aktualitātēm jaunatnes politikā, jaunatnes politikas mērķiem un virzieniem Latvijā, konkursiem, kā arī citām saistošām un noderīgām lietām.

www.ljp.lv

Portāla misija – „Jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana un interešu pārstāvēšana, sekmējot jaunatnes organizāciju nozīmību, veicinot to attīstību, sadarbību un iesaistīšanos sabiedriski politiskajos procesos, lai nodrošinātu demokrātiskas sabiedrības veidošanu un vērtību pārmantošanu Latvijā.”

www.jaunatne.gov.lv

Valsts aģentūra “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esoša valsts iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgā darba, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistība ar mūžizglītību.

 

 

Jauniešu nevalstiskās organizācijas aicinātas arī sūtīt savu aktuālāko informāciju Valmieras pilsētas pašvaldībai uz e-pastu info@valmiera.lv, Valmieras Jaunatnes centram „Vinda” uz e-pastu lelde.vilka@valmiera.edu.lv, kā arī uz jaunatnes politikas un jauniešu iespēju portālu jaunatneslietas@izm.gov.lv.