Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fisiskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā. Par brīvprātīgā darbu tā veicēji nesaņem finansiālu atbalstu, tomēr neatkarīgi no vecuma, dzimuma, izcelsmes, nacionalitātes, reliģiskās piederības, politiskajiem uzskatiem un citiem sociālajiem, fiziskiem vai ģeogrāfiskiem nosacījumiem brīvprātīgā darbs ikvienam sniedz iespējas:

 • būt sabiedriski aktīvam, līdzdarboties dažādos projektos;
 • iegūt jaunu, sociālu un profesionālu pieredzi un zināšanas;
 • parādīt savus talantus un prasmes;
 • iegūt jaunus sociālos kontaktus, uzturēties patīkamā atmosfērā;
 • redzēt pasauli un sabiedrību;
 • īstenot savas idejas;
 • iepazīt kādu organizāciju, kāda noteikta darba specifiku;
 • tā ir arī apziņa, ka kādam var palīdzēt un paveikt lietderīgu un kādam vajadzīgu darbu.

Brīvprātīgā darba pamatprincipi:

 • brīvprātīgais darbs sniedz labumu gan sabiedrībai, gan brīvprātīgajam;
 • brīvprātīgais darbs nav apmaksāts;
 • brīvprātīgais darbs vienmēr ir brīvas izvēles jautājums;
 • brīvprātīgais darbs ir likumīgs ceļš kā pilsoņi var piedalīties un iesaistīties sabiedriskā norisē;
 • brīvprātīgais darbs ir līdzeklis kā indivīds var risināt cilvēsiskās, vides un sociālās vajadzības;
 • brīvprātīgais darbs tiek īstenots tikai bezpeļņas sektorā;
 • brīvprātīgias darbs neaizvieto algotu darbaspēku, ne arī rada draudus apmaksāta darbaspēka drošībai;
 • brīvprātīgais darbs atzīst cita tiesības, cieņu un kultūru;
 • brīvprātīgais darbs veicina cilvēktiesības un vienlīdzību.

Brīvprātīgo darbu var organizēt:

 • biedrības un nodibinājumi, tajā skaitā arodbiedrības un to apvienības;
 • valsts un pašvaldību iestādes;
 • politiskās partijas un to apvienības.

Brīvprātīgo darbu var veikt fiziska persona, kas sasniegusi 13 gadu vecumu.

Personas, kuras ir vecumā no 13 līdz 16 gadiem, lai veiktu brīvprātīgo darbu, ir jāsaņem rakstveida piekrišana no likumiskā pārstāvja.

Lai piedalītos brīvprātīgā darba konkursā “Esi brīvprātīgais Valmierā” Tev ir jābūt vecumā no 13 līdz 25 gadiem un:

 1. jāiepazīstas ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem;
 2. jāaizpilda pieteikuma veidlapa un jāiesniedz VJC “Vinda”;
 3. jāparaksta līgums (ja to pieprasa kāda no pusēm) un jāsaņem brīvprātīgā darba stundu uzskaites veidlapa
 4. jāveic brīvprātīgais darbs jebkurā valsts un pašvaldības iestādē vai briedrībā un nodibinājumā no 20.janvāra līdz 1.novembrim;
 5. līdz 15.novembrim jāiesniedz VJC “Vinda” brīvprātīgā darba stundu uzskaites veidlapas

 

Par nostrādātām vismaz 60 brīvprātīgā darba stundām saņem APLIECINĀJUMU par veikto darbu!

Konkursa Esi brīvpratigais Valmiera nolikums

Pieteikuma anketa brivpratigajam darbam_2017

Brivpratiga darba piedavajumi