7-25 gadiem
Valmiera, Rīgas iela 42
Andrejs Šimanajevs

Pulciņā izgatavojam dažāda lieluma un veida telpu lidmodeļus, izgatavojot modeļus iegūstam ne vien praktiskas iemaņas darbā ar rokas instrumentiem, bet arī zināšanas kokapstrādes, mehānikas un aerodinamikas pamatos

Kā pieteikties?

Lai pieteiktos kādam no VJC "Vinda" pulciņiem vienam no vecākiem vai aizbildnim ir jāaizpilda iesniegums un 2 līguma eksemplāri. Pirms noslēgt līgumu, piedāvājam apmeklēt 3 bezmaksas nodarbības, lai iepazītu nodarbībās notiekošo.