XXI Stāstnieku konkursa “TECI, TECI, VALODIŅA” Valmieras novadapusfināla mērķi ir atjaunot, uzturēt un attīstīt stāstīšanas tradīcijas, aktīvi līdzdarbojoties mūsdienu tautas mutvārdu kultūrā. Veidot skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku. 

KONKURSA TEMATS, NORISES VIETAS UN LAIKI

Konkursa temats ”Zinu, zinu tēva sētu”

Konkursa norise:

1.kārta – ceturtdaļfināli - līdz  2017.gada 20.oktobrim – izglītības, interešu izglītības iestādēs vai bibliotēkās;

2.kārta - pusfināls - 2017.gada 2.novembrī no plkst.10.00 - Valmieras integrētās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas telpās.

Noslēguma sarīkojums jeb fināls - 2017.gada 2.decembrī  plkst.10.00 Rīgā, Latviešu biedrības namā.

 

Vairāk informācija pieejama zemāk esošajā konkursa nolikumā.