Konkursa "Superziķeris 2018" mērķis ir popularizēt bērnu un jauniešu tehnisko jaunradi. Piedāvāt izglītojamiem netradicionālu un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju savas personības izzināšanai, palīdzot atklāt savas spējas un talantus, kā arī veicinot veselīgu konkurenci. Konkursa norises vieta un organizatori ir Valmieras Jaunatnes centrs "Vinda". 

Konkurss norit četrās kārtās:

  • Kvalificēšanās kārta – notiek skolās līdz 20.oktobrim
    • Pirmā kārta – 2017. gada 01., 02. novembrī.
    • Otrā kārta – 2018. gada 21., 22. februārī.
    • Trešā kārta /fināls/ – 2018. gada 28., 29. martā.

Zemāk atrodami konkursa "Superziķeris 2018" kārtu rezultāti.