Ceturtdien, 14. augustā, Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda” tikās jaunatnes darbinieki, Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu darbinieki, skolotāji, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem, lai gūtu zināšanas jaunatnes nozarē. Šīs bija ceturtās – noslēdzošās – apmācības projekta “Atbalsti jaunieti” ietvaros, kuru tēma  - “Rīcības plāna izstrāde 2018.-2020.gadam”. Apmācības moderēja Sintija Lase – burātāja un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apmācību vadītāja.

Dienas sākumā notika atskats un dalīšanās ar gūtajām zināšanām un spilgtākajiem iespaidiem no iepriekšējām apmācībām.

Strādājot grupās, dalībnieki izstrādāja konkrētākus rīcības virzienus jau iepriekšējās apmācībās nodefinētajiem četriem mērķiem:

1)uzlabot sistēmu darbam ar jaunatni,

2)veicināt jauniešu iesaisti uzņēmējdarbībā,

3)veicināt jauniešu iniciatīvu,

4)veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos jaunatnes politikā.

Dalībnieki secināja, ka plānotajā dokumentā būtu jāiekļauj sociāli neaktīvie jaunieši. Lai iesaistītu jauniešus līdzdarboties, jāuzrunā ne tikai viņi, bet arī viņu vecāki. Nepieciešams motivēt jauniešus apgūt izglītību un nodrošināt brīvprātīgā darba iespējas, kā arī algotu darbu.

Sintija Lase iepazīstināja ar darba prasmēm, kādām būtu jāpiemīt jaunietim. Pēc Nākotnes institūta datiem*, 2020.gadā būs nepieciešami darbinieki, kuriem piemīt kritiskās domāšanas prasmes, sociālā inteliģence un starpkultūru komunikācija, jāprot orientēties vairākās nozarēs, jāmāk lietot un radīt IT saturu, jāspēj domāt inovatīvi.  

Apmācību dalībnieki atzina, ka šis projekts devis iedvesmu, jaunas zināšanas un kontaktus turpmākai sadarbībai, lai uzlabotu darbu ar jaunatni Valmierā. Tas viss ir kā sākuma impulss, lai iesaistītos gan jaunatnes politikas plānošanā, gan novērtētu to, cik nozīmīga ir jaunatnes joma.

Par piedalīšanos apmācībās katrs dalībnieks saņēma apliecinājumu.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Apmācību gaitā tiks izstrādāts plānošanas dokuments darbam ar jaunatni "Valmieras pilsētas Jaunatnes politikas attīstības programma 2018.-2020.gadam".

*http://www.iftf.org/uploads/media/IFTF_FutureWorkSkillsSummary_01.gif