Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” izsludina jauniešu iniciatīvu projekta konkursu, kurā aicināti piedalīties Valmieras pilsētas jaunieši un jauniešu grupas vecumā 13-25 gadi. Ieinteresēja konkurss? – Lasi tālāk!

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas rada labvēlīgus apstākļus jauniešu aktīvai līdzdalībai sabiedriskajos procesos Valmieras pilsētā, veicinot jauniešu iniciatīvu veidošanos un to īstenošanu Valmieras pilsētā, jauniešiem pašiem izstrādājot un īstenojot projektu vietējā līmenī – savā skolā, pilsētā, Valmieras Jauniešu mājā.

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

- līdzdalība lēmumu pieņemšanas un politiskajos procesos;

- drošs un veselīgs dzīvesveids;

- vides uzlabošana un vides jautājumu risināšana Valmieras Jauniešu mājā;

- ilgstošas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas Valmieras Jauniešu mājā;

- uzņēmējdarbības un uzņēmējspējas veicināšana;

- neformālās izglītības aktivitātes (piemēram, radošās darbnīcas, nodarbības u.c.).

 

Viena jauniešu iniciatīvas projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai paredzēts finansiāls atbalsts līdz EUR 200,00.

Iniciatīvu projekti jāiesniedz līdz 2019.gada gada 1.martam, pulksten 17.00 personīgi VJC “Vinda” pie lietvedības sekretāres – Rīgas ielā 42, Valmierā un elektroniski nosūta uz VJC “Vinda” e-pasta adresi [email protected] ar norādi “Valmieras pilsētas jauniešu projekta konkursam” (par iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad dokumenti ir nosūtīti).

Konkursa nolikums un pieteikuma formas pieejamas: http://vinda.valmiera.lv/lv/jauniesiem/noderigi

Lai palīdzētu sagatavot projektus, 2019.gada 21.februārī Valmieras Jauniešu mājā,  Mākslinieku ielā 2,  notiks Projektu darbnīca: ideja, projekts, konkurss, kurā būs iespēja attīstīt projekta idejas, projektu rakstīšanas un pieteikumu aizpildīšanas prasmes.

Papildus informācija pie Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” jaunatnes lietu speciālistes Kristīnes Lāces (tālr. 64232302, e-pasts: [email protected] ).

afisa

 

Lasi arī

Sākusies balsošana par apbalvojuma “Valmieras Jauniešu balva 2019” nominantiem

No 1. līdz 11. novembrim bija izsludināta pieteikšanās “Valmieras Jauniešu balvai 2019”. Ir izvirzīti vairāki kandidāti, par kuriem izsludināta… Lasīt visu

Kuģu modeļu sacensības “Rīgas Vilnis 2019”

Kuģu modeļu sacensībās “Rīgas Vilnis 2019” 2. vieta Dairim Rencim! Apsveicam!

Lasīt visu