• Vai jau esi sācis skaitīt savas brīvprātīgā darba stundas?
 • Vai šogad esi paspējis izdarīt labu citam?
 • Dalies ar savu stundu skaitu un mazu aprakstu par padarīto http://100stundas.redcross.lv/
 • kā arī dalies ar šo ierakstu sociālajos tīklos izmantojot tēmturi #100brīvprātīgādarbastundasLV.
 • Nav nozīmes, vai LSK vai kādas citas organizācijas brīvprātīgais.
 • Šī lapa ir paredzēta ikvienam, kas vēlas sveikt Latviju dzimšanas dienā un dāvināt tai savas 100 brīvprātīgā darba stundas.
 • Neaizmirsti pieskaitīt tās stundas, kurās esi brīvprātīgi darbojies šogad, līdz šodienai.

Atver lapu – izveido savu profilu – ievieto attēlu un īsu aprakstu par padarīto – dalies ar to sociālajos tīklos – vēro citu brīvprātīgo aktivitātes interaktīvajā kartē.

 

 

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” kopš  2018. gada 8.janvāra īsteno projektu “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai” (Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/012/25), ko finansē Sabiedrības integrācijas fonds NVO fonda ietvaros.

Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 8. janvāris – 31. oktobris 

Projekta mērķis: pilnveidot LSK brīvprātīgo kustības uzskaites sistēmu un īstenot jaunas iniciatīvas sabiedrības iesaistīšanā brīvprātīgā darbā, īpaši attālos Latvijas reģionos.

Projekta īstenošanas vieta: visa Latvija

Projekta galvenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti:

Galvenās aktivitātes: 

 • LSK brīvprātīgo datu bāzes izstrāde un darbinieku (brīvprātīgo) apmācības par datu bāzes izmantošanu/aktualizēšanu;
 • izglītojošs seminārs attālos reģionos par brīvprātīgā darba būtību un LSK  brīvprātīgā darba pieredzi 100.gadu laikā;
 • akcija “Manas 100 brīvprātīgā  darba stundas Latvijai”, kuras ietvaros aicināsim iedzīvotājus veikt brīvprātīgo darbu vismaz 100 stundu apjomā kā dāvanu Latvijas valsts simtgadei;
 • PR kampaņas (video, fotokolāžas un dienasgrāmatas stāsti) ar mērķi popularizēt brīvprātīgā darba būtību un apzināt brīvprātīgo personiskos ieguvumus iesaistoties brīvprātīgo kustībā,

Plānotie rezultāti:

 • izstrādāta 1 datu bāze un
 • apmācīti 15 LSK darbinieki un brīvprātīgie par datu bāzes izmantošanu,
 • notikuši 5 izglītojoši semināri bērniem un jauniešiem, kuros piedalījušies 150 dalībnieki,
 • akcijā “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai” piedalījušies vismaz 100 iedzīvotāji kopā nostrādājot vismaz 1000,
 • notikušas četras 4 PR akcijas par brīvprātīgā darba būtību un nozīmi.

Projekta kopējais budžets: EUR 13 799,91 

Projekta vadītāja: Aija Strazda, biedrības “Latvijas Sarkanā Krusts” struktūrvienības “Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” vadītāja,  tālr.: +371 67336653, e-pasts: [email protected]

 

Plašāka informācija: http://100stundas.redcross.lv/

Lasi arī

Valmieras Jauniešu balva 2019

“Valmieras Jauniešu balva 2019" ir balvu pasniegšanas ceremonija, kurā tiek godināti jaunieši, pašvaldības un NVO īstenotās aktivitātes, kas… Lasīt visu

Mareka Logina meistarklases

28. novembrī plkst. 15.00 Valmieras Jaunatnes centrā "Vinda" notiks bundzinieka Mareka Logina meistarklases.
Aicināti visi, kuri apgūst ne… Lasīt visu