Valmieras Jaunatnes centra "Vinda" jaunatnes lietu speciāliste no 25.februāra līdz 2.martam viesojās Portugālē, Lisabonā, kur norisinājās studiju vizīte "Democracy Reloaded". Studiju vizītes mērķis bija dalīties un sniegt atgriezenisko saiti par jaunatnes līdzdalības praksi vietējā līmeņa lēmumu pieņemšanā, attīstot dalībnieku kompetences efektīvi plānot, īstenot, ilgtspējīgi uzturēt un reformēt vietējās līdzdalības formas.

Šajās apmācībās piedalījās vairāk kā 30 dalībnieku, kuru ikdienas darbs ir saistīts ar jaunatni. Dalībnieki bija no Portugāles, Polijas, Vācijas, Nīderlandes, Somijas, Igaunijas, Bulgārijas, Horvātijas, Lietuvas, Itālijas, Beļģijas, Spānijas un, protams, Latvijas.

Studiju vizīte tiešā veidā sasaucas ar Valmieras pilsētas Jaunatnes politikas 2018.-2020. gadam vienu no izvirzītajiem rīcības virzieniem – veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos jaunatnes politikā. 

Apmācību laikā tika izvērtētas jaunatnes līdzdalības formas pārstāvēto apmācību dalībnieku valstīs, analizējot jaunatnes politikas līdzdalības formas prakses, identificējot to stiprās un vājās puses, sniegtās iespējas un šķēršļus, sniegta atgriezeniskā saite, saņemti ieteikumi un risinājumi jaunatnes darba uzlabošanai savā pašvaldībā ("skats no malas"). Tika attīstīta izpratne par to, kā Strukturētais dialogs var ietekmēt līdzdalības formas, lai to abpusēji integrētu tādā demokrātiskas līdzdalības struktūrā vietējā un reģionālā līmenī, lai stiprinātu rezultātu kvalitāti nacionālā un Eiropas līmenī. Protams, studiju vizītes laikā tika veidota sadarbība nākotnes „Erasmus+” projektiem ar pārējiem apmācību dalībniekiem, lai stiprinātu jaunatnes līdzdalības procesus.

Jaunatnes lietu speciāliste K.Lāce uzsver, ka interesanti un noderīgi ir bijis viesoties arī pilsētā Cascais, kas ir Eiropas Jauniešu galvaspilsētā 2018. gadā. "Viņu entuziasms, īstenotie projekti un dažubrīd pat interesantie risinājumi un pieeja darbam ar jaunatni ir bijis vērtīgs piemērs visiem studiju vizītes dalībniekiem."

cascais

 

 

Lasi arī

VALMIERAS PILSĒTAS JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU KONKURSS

Piesaki savu ideju!

Konkursā tiek atbalstītas jauniešu… Lasīt visu

Rotaļļietu stāsts un Tehniskais radošums izveido kukaiņu māju

Rotaļlietu stāsts un Tehniskais radošums, aizvadot nodarbības svaigā gaisā, ir radījuši Kukaiņu māju.

Paldies… Lasīt visu