Valmieras pilsētā jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem ir pieejamas plašas iespējas kā patīkami un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Piedāvājumu sniedz interešu centri, izglītības iestādes, aktīvi darbojās nevalstiskās un sporta organizācijas, pašdarbības kolektīvi, kā arī jaunieši var veikt brīvprātīgo darbu.

Aktualitātes par jaunatnes lietām var meklēt:

http://jaunatneslietas.lv/

http://jaunatne.gov.lv/

http://ljp.lv/

Kontaktinformācija jauniešiem

Valmieras Jaunatnes centra "Vinda"

Jaunatnes lietu speciāliste

 

VALMIERAS PILSĒTAS JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTA KONKURSS