9-11 gadiem
Liene Pogule
13-25 gadiem
Agris Tabaks
3-6 gadiem
Gunita Cileviča
7-11 gadiem
Liene Pogule
7-14 gadiem
Evita Ziplāne-Bērziņa
14-18 gadiem
Dace Priedīte
11-13 gadiem
Liene Pogule
11-13 gadiem
Anna Skruode
7-10 gadiem
Vineta Mūze