2-5 gadiem
Zinta Irbe
7-25 gadiem
Laimdota Virskūna
7-25 gadiem
Eduards Ruicis
10-25 gadiem
*
10-25 gadiem
Gints Teteris
7-25 gadiem
Zinta Irbe
4-6 gadiem
Marta Cipe
2-3 gadiem
*
6-25 gadiem
Lita Feldmane

Kā pieteikties?

Lai pieteiktos kādam no VJC "Vinda" pulciņiem vienam no vecākiem vai aizbildnim ir jāaizpilda iesniegums un 2 līguma eksemplāri. Pirms noslēgt līgumu, piedāvājam apmeklēt 3 bezmaksas nodarbības, lai iepazītu nodarbībās notiekošo.