Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs piedāvā Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu "PEDAGOĢIJA"

Kursu sākums 23.11.2019. plkst. 10.00

Norises vieta: VALMIERA, Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”, Rīgas iela 42

Mērķauditorija: Profesionālās izglītības skolu pedagogi, kuriem nav pedagoģiskā augstākā izglītība. Interešu izglītības pedagogi.

Lektori: Mg.psych., pedagoģijas skolotāja I.Krūmiņa, psiholoģe – vieslektore  I. Vaine, Mg. Hum. lektore E.Caune, Mg. ed. lektors J.Pāvulēns: 

Kursa apjoms: 72 stundas

Kontaktinformācija un pieteikšanās: Sanita Loze, [email protected]

 

ped