2021./2022. mācību gada nodarbību grafiks

Pulciņa nosaukums

Vecums

Skolotājs

Telpa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Podnieku studija “Ugunspuķe”

7-25 gadi

Laimdota Virskūna

9. telpa

 

13.40-15.00

(1.līmenis)

15.15-16.35

(1.īmenis)

16.50-18.10

 

 

14.15-18.15

(2.līmenis)

 

13.40-15.40

(1.līmenis)

15.55-17.55

(1.līmenis)

 

14.15-18.15

(2.līmenis)

   

Šūšanas un modelēšanas studija “Fantāzija”

7-25 gadi

Zinta Irbe

3. telpa

13.00-18.20

13.00-18.20

 

13.00-18.20

   

Modeļu būve un remonts

9-25 gadi

Gints Teteris

Āra klase

 

18.00-19.50

19.50-20.45

 

18.00-19.50

19.50-20.45

   

Fitness meitenēm

13-25 gadi

Marta Empele

Vindas pagalms

16.30-18.00

 

16.30-17.30

16.30-18.00

   

Ģitārspēle

7-25 gadi

Mārtiņš Roziņš

1. telpa

 

13.00-13.40

13.55-14.35

14.50-15.30

Par papildus laikiem sazināties ar skolotāju

 

13.00-13.40

13.55-14.35

14.50-15.30

Par papildus laikiem sazināties ar skolotāju

   

Sitamie instrumenti

7-25 gadi

Mārtiņš Roziņš

1. telpa

 

15.45-16.25

16.40-17.20

17.35-18.15

Par papildus laikiem sazināties ar skolotāju

 

15.45-16.25

16.40-17.20

17.35-18.15

Par papildus laikiem sazināties ar skolotāju

   

Vokāli instrumentālais ansamblis

13-25 gadi

Mārtiņš Roziņš

1. telpa

 

18.30-20.20

 

18.30-20.20

   

Dizaina un mākslas studija

5-25 gadi

Inga Logina

6. telpa

13.20-15.10

15.10-17.00

17.00-17.55

17.55-19.25

(5-6 gadi)

19.25-21.00

 

13.20-15.10

15.10-17.00

17.00-17.55

17.55-19.25

(5-6 gadi)

19.25-21.00

     

Dronu skola

13-25 gadi

Agris Tabaks

Valmieras 2. vidusskola

   

18.00-19.50

     

Trases automodelisms

7-25 gadi

Uģis Jercums

4. telpa

 

15.30-17.30

15.30-17.30

13.30-20.30

   

 

                 

Radošie datoriķi 1.-4. klasei

1.-4. klase

Zane Neimane

8. telpa

15.00-16.20

 

15.00-16.20

     

Programmēšana 3.-4. klasei

3.-4. klase

Dace Zvirbule

8. telpa

    18.20-19.40   15.00-16.00  

Koderi 5.-6. klasei

5.-6. klase

Andra Zelčāne

8. telpa

 


15.00-16.20

  15.00-16.20    

Digitāļi 7.-9. klasei

7.-9. klase

Zane Neimane

8. telpa

16.40-18.00

         

LEGO robotika 4.klasei

4. klase

Dace Zvirbule

8. telpa

    17.00-18.20   16.00-17.20  

LEGO robotika 5.-6. klase

5.-6. klase

Andra Zelčāne

8. telpa

  16.30-18.30   16.30-18.30    

Tehniskais radošums

7-14 gadi

Evita Ziplāne-Bērziņa

Āra klase

13.20-15.20

15.20-16.40

 

13.20-15.20

15.20-16.40

     

Galda hokejs

7-25 gadi

Sandis Krasts

5. telpa

 

14.50-16.10

16.20-17.40

 

 

14.50-16.10

16.20-17.40

 

   

Vokālā studija “Mūzikas pļava”

7-19 gadi

Paula Indra Žuga

1. telpa

 

15.00-16.00

1.-4. klase

16.00-17.00

5.-9. klase

 

15.00-16.00

1.-4. klase

 

Vokālā studija “Mūzikas pļava”
pirmsskola

4-6 gadi

Mārtiņš Roziņš

1. telpa

18.00-18.30

18.45-19.15

19.30-20.00

 

18.00-18.30

18.45-19.15

19.30-20.00

     

Rotu darbnīca un citādi rokdarbi

7-25 gadi

Lita Feldmane

6. telpa

   

14.00-15.35

1.grupa

15.50-17.35

2.grupa

 

15.00-17.30

3.grupa

14.00-15.35

1.grupa

15.50-17.35

2.grupa

14.00-16.30

3.grupa

 

Ziķeru darbnīca

4-6 gadi

Dzirkstīte Stūraine

Āra klase

17.00-19.00

17.00-18.00

17.00-18.00

     

Kustību prieks

3-6 gadi

Marta Garā

Vindas pagalms

   

17.20-17.50

(3-4 gadi)

18.00-18.30

(5-6 gadi)

     

Tautas deju kolektīvs pirmsskola

3-6 gadi

Ilona Migla

Valmieras 2. vidusskola  

17.30-18.30

 

17.30-18.30

   

Tautas deju kolektīvs

1.-2. klase

3.-6. klase

Sanita Maniņa

Valmieras pagasta kultūras nams

17.00-18.00

1.-2. klase

18.00-19.00

3.-6. klase

 

17.00-18.00

1.-2. klase

18.00-19.00

3.-6. klase

 

   

Foto pulciņš

7-25 gadi

Laura Gerliņa

5. telpa

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00

 

 

 

15.00-16.00

16.00-17.00

 

 

 

 

 

   

 

     

Velo pulciņš

9-14 gadi

Pēteris Dūnis

4. telpa

15.30-17.30

         

Elektronika

6.-9. klase

Edgars Skruodis

Vidzemes Augstskola

   

15.00-16.50

     

Esi dabā

7-12 gadi

Evita Ziplāne-Bērziņa

Vindas pagalms

 

13.20-16.00

       

Ekstrēmie sporta veidi

7-16 gadi

Marta Garā

Vindas pagalms    

 

13.30-14.30

(7-9 gadi)

14.30-15.30

(10-12 gadi)

15.30-16.30

(13-16 gadi)

 

13.30-14.30

(7-9 gadi)

14.30-15.30

(10-12 gadi)

15.30-16.30

(13-16 gadi)