Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” izsludina jauniešu iniciatīvu projekta konkursu. No 29. marta līdz 18. aprīlim Valmieras jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem aicināti iesniegt savas idejas pieteikumu, lai iegūt līdz pat 500 eiro lielu finansiālu atbalstu idejas īstenošanai.

Konkurss sniedz iespēju jauniešiem gūt pieredzi un prasmes projektu izstrādē un realizācijā, sekmē atbildības sajūtu, lokālpatriotisma un pilsoniskās apziņas veidošanos, kā arī sniedz iespēju iesaistīties sabiedriskos procesos Valmieras pilsētā.

Konkursā finansiāli tiks atbalstītas šāda veida iniciatīvas:

  • līdzdalība lēmumu pieņemšanas un politiskajos procesos;
  • drošs un veselīgs dzīvesveids;
  • vides uzlabošana un vides jautājumu risināšana Valmieras Jauniešu mājā;
  • ilgstošas un saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas Valmierā; 
  • neformālās izglītības aktivitātes (piemēram, radošās darbnīcas, nodarbības u.c.).

Konkursa nolikums un pieteikuma forma atrodama zemāk.

Iniciatīvu projekti jāiesniedz līdz 2021. gada 18. aprīlim, pulksten 17.00, elektroniski nosūtot uz VJC “Vinda” e-pasta adresi [email protected] ar norādi “Valmieras pilsētas jauniešu projekta konkursam” (par iesniegšanas brīdi uzskata laiku, kad dokumenti ir nosūtīti).

Jautājumu gadījumā vērsties pie Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” Jaunatnes lietu speciālistes Simonas Šmidtes (tālr. 25663933, e-pasts: [email protected]).

 

1