Konkursa "Superziķeris 2019" mērķis ir popularizēt bērnu un jauniešu tehnisko jaunradi. Piedāvāt izglītojamiem netradicionālu un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju savas personības izzināšanai, palīdzot atklāt savas spējas un talantus, kā arī veicinot veselīgu konkurenci. Konkursa norises vieta un organizatori ir Valmieras Jaunatnes centrs "Vinda".

 

Konkurss norit četrās kārtās: 

  • Kvalificēšanās kārta – notiek skolās līdz 12.oktobrim, kvalificēšanās kārtas uzdevumi tiek izsūtīti līdz 14.septembrim;
  • Pirmā kārta – 2018. gada 31.oktobrī plkst. 9.00 – Valmieras pilsētas skolas, 1.novembrī plkst. 9.00 - Valmieras novada skolas;
  • Otrā kārta – 2019. gada 20.februārī plkst. 9.00 – Valmieras pilsētas skolas, 21. februārī plkst. 9.00 – Valmieras novada skolas;
  • Trešā kārta /fināls/ – 2019. gada 3.aprīlī plkst. 9.00 – Valmieras pilsētas skolas, 4. aprīlī plkst. 9.00 – Valmieras novada skolas.

Konkursa nolikums un 1.kārtas rezultāti atrodami zemāk.