• Vai jau esi sācis skaitīt savas brīvprātīgā darba stundas?
 • Vai šogad esi paspējis izdarīt labu citam?
 • Dalies ar savu stundu skaitu un mazu aprakstu par padarīto http://100stundas.redcross.lv/
 • kā arī dalies ar šo ierakstu sociālajos tīklos izmantojot tēmturi #100brīvprātīgādarbastundasLV.
 • Nav nozīmes, vai LSK vai kādas citas organizācijas brīvprātīgais.
 • Šī lapa ir paredzēta ikvienam, kas vēlas sveikt Latviju dzimšanas dienā un dāvināt tai savas 100 brīvprātīgā darba stundas.
 • Neaizmirsti pieskaitīt tās stundas, kurās esi brīvprātīgi darbojies šogad, līdz šodienai.

Atver lapu – izveido savu profilu – ievieto attēlu un īsu aprakstu par padarīto – dalies ar to sociālajos tīklos – vēro citu brīvprātīgo aktivitātes interaktīvajā kartē.

 

 

Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” kopš  2018. gada 8.janvāra īsteno projektu “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai” (Nr. 2018.LV/NVOF/DAP/MAC/012/25), ko finansē Sabiedrības integrācijas fonds NVO fonda ietvaros.

Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 8. janvāris – 31. oktobris 

Projekta mērķis: pilnveidot LSK brīvprātīgo kustības uzskaites sistēmu un īstenot jaunas iniciatīvas sabiedrības iesaistīšanā brīvprātīgā darbā, īpaši attālos Latvijas reģionos.

Projekta īstenošanas vieta: visa Latvija

Projekta galvenās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti:

Galvenās aktivitātes: 

 • LSK brīvprātīgo datu bāzes izstrāde un darbinieku (brīvprātīgo) apmācības par datu bāzes izmantošanu/aktualizēšanu;
 • izglītojošs seminārs attālos reģionos par brīvprātīgā darba būtību un LSK  brīvprātīgā darba pieredzi 100.gadu laikā;
 • akcija “Manas 100 brīvprātīgā  darba stundas Latvijai”, kuras ietvaros aicināsim iedzīvotājus veikt brīvprātīgo darbu vismaz 100 stundu apjomā kā dāvanu Latvijas valsts simtgadei;
 • PR kampaņas (video, fotokolāžas un dienasgrāmatas stāsti) ar mērķi popularizēt brīvprātīgā darba būtību un apzināt brīvprātīgo personiskos ieguvumus iesaistoties brīvprātīgo kustībā,

Plānotie rezultāti:

 • izstrādāta 1 datu bāze un
 • apmācīti 15 LSK darbinieki un brīvprātīgie par datu bāzes izmantošanu,
 • notikuši 5 izglītojoši semināri bērniem un jauniešiem, kuros piedalījušies 150 dalībnieki,
 • akcijā “Manas 100 brīvprātīgā darba stundas Latvijai” piedalījušies vismaz 100 iedzīvotāji kopā nostrādājot vismaz 1000,
 • notikušas četras 4 PR akcijas par brīvprātīgā darba būtību un nozīmi.

Projekta kopējais budžets: EUR 13 799,91 

Projekta vadītāja: Aija Strazda, biedrības “Latvijas Sarkanā Krusts” struktūrvienības “Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” vadītāja,  tālr.: +371 67336653, e-pasts: [email protected]

 

Plašāka informācija: http://100stundas.redcross.lv/