Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), īstenojot starptautiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, laika posmā no 2016. līdz 2019. gada beigām sniegs atbalstu 21 Latvijas pašvaldībai, ik gadu projektā iesaistot septiņas, lai attīstītu darbu ar jaunatni pašvaldībā.

Valmieras pilsētas pašvaldība 9. aprīlī Izglītības un zinātnes ministrijā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotā pasākumā “Darbs ar jaunatni manā pašvaldībā. Iespējas un ietekme” dalījās pieredzē par projekta laikā iegūto, akcentējot, kas bija darīts jau pirms tam un kas norisinās pašvaldībā pašlaik, lai darbs ar jaunatni pilnveidotos un novadā darbs ar jaunatni turpinātu attīstīties.

Projekta „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” mērķis ir sniegt atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai. Projekta laikā katra no iesaistītajām pašvaldībām saņēma individuālu atbalstu, kā arī iespēju papildināt savas zināšanas par darbu ar jaunatni starptautiskā vidē. 2017. gadā projektā iesaistīto pašvaldību speciālisti piedalījās apmācībās par vīzijas un mērķu noformulēšanu darba ar jaunatni īstenošanai savā pašvaldībā, devās uz vairākām pieredzes apmaiņas vizītēm, kā arī apmeklēja Eiropas līmeņa konferenci Slovēnijā.

Kopumā 2017. gadā starptautiskajā projektā iesaistījās šādas septiņas Latvijas pašvaldības: Dundagas novada, Limbažu novada, Valmieras pilsētas, Brocēnu novada, Saulkrastu novada, Auces novada un Kocēnu novada pašvaldības. Pašvaldības projektā iesaistījās konkursa kārtībā. Kopumā JSPA saņēma 42 pašvaldību pieteikumus. Ņemot vērā lielo interesi par projektu, JSPA papildus projekta aktivitātēm īstenoja konferenci pašvaldību pārstāvjiem, kuras mērķis bija stiprināt darbu ar jaunatni pašvaldībās, stāstot par dažādiem atbalsta mehānismiem darbā ar jaunatni, tostarp, programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu iespējām.

“Iesaistījāmies JSPA projektā, jo vēlējāmies pilnveidot darba ar jaunatni kvalitāti pilsētā, kā vīziju definējot “Valmiera – vieta, kur jauniešiem labi dzīvot!”. Tā ietvaros mēs izvērtējām esošo jaunatnes politikas situāciju pilsētā un uzsākām darbu pie jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādes. Projekts deva iespēju gūt starptautisku pieredzi Slovēnijā un Igaunijā. Valmieras pilsētas pašvaldības darbā ar jaunatni iesaistītās puses pilnveidoja savu profesionālo kompetenci apmācību ciklā "Atbalsti jaunieti!". Dažādas projekta aktivitātes jauniešiem deva iespēju pilnveidot savu uzņēmējspēju. Visas aktivitātes projekta ietvaros palīdzēja organizēt JSPA mentors, kas nodrošināja mūsu personīgo profesionālo izaugsmi. Projekts deva impulsu Valmierā izveidot Jauniešu māju, kas dod lielisku iespēju jauniešiem īstenot savas iniciatīvas,” atklāj Sanita Loze, Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” direktore.

“Esam gandarīti par pirmajā projekta gadā sasniegto. Pirmais lielais solis pretī starptautisku projektu īstenošanai pašvaldībās ir veikts. Turklāt ļoti būtiski, ka pašvaldībām šī projekta ietvaros izdevās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un citus JSPA administrētos projektus saskatīt kā instrumentus, kas noder ilgtermiņa mērķtiecīgam darbam ar jaunatni pašvaldībās. Četras no septiņām projektā iesaistītajām pašvaldībām gada otrajā pusē,  iesniedza projekta pieteikumus IZM Jaunatnes politikas valsts programmā. Visi projekti atbilda prasībām un tika apstiprināti. Gaidīsim arī nākamos projektu pieteikumus! Iespējams jau nākamais “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu konkurss, kas noslēgsies 26. aprīlī, kādai no pašvaldībām būs izšķirošs, aizsākot starptautisku projektu attīstību savā novadā,” atzinīgi vērtē Daina Sproģe, JSPA direktore.

Šogad, turpinot pagājušajā gadā uzsākto starptautiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, iesaistot tajās nākamās septiņas Latvijas pašvaldības, kas arī tika izvēlētas konkursa kārtībā. Šogad projektā piedalās Liepājas pilsētas, Viļānu, Beverīnas, Vecumnieku, Valkas, Jēkabpils un Salacgrīvas novadu pašvaldības. Projekta laikā norisināsies dažādas aktivitātes, tostarp starptautiskas apmācības 4 moduļu ietvaros (jaunatnes politikas plānošana un sasaiste ar citām politikas jomām; sistēmas izveide un ieviešana darbam ar jaunatni pašvaldībā; darba plānu un lokālu iniciatīvas projektu īstenošana; projekta izvērtēšana un īstenotā darba plāna mērķu nostiprināšana ilgtermiņa darbam ar jaunatni pašvaldībā).

Tā kā atsaucība no pašvaldībām iesaistīties projektā jau otro gadu bija liela, bet iespējas iesaistīties projektā ir ierobežotas, arī šogad JSPA organizēs konferenci, uz kuru aicinās visu Latvijas pašvaldību pārstāvjus, kas ikdienā īsteno jaunatnes politiku. Plānotais pasākuma laiks – 9. maijs.

 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2018. gadā ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Papildu informācijai:

Kintija Bulava
Komunikācijas daļas vecākā referente                                                           
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra                                               
Tālr.: 67356247, e-pasts:
[email protected]