14. martā Valmieras Jauniešu mājā, Mākslinieku ielā 2, norisinājās apmācības jauniešiem par savu uzņēmējspēju attīstīšanu. Nodarbības vadīja karjeras un mazā biznesa konsultante, koučinga spēļu "Point of You" trenere – Jolanta Priede.

Koučinga trenere iepazīstināja ar galvenajām prasmēm, kuras nepieciešams attīstīt, lai būtu ne tikai veiksmīgs uzņēmējs, bet arī konkurētspējīgs darbinieks (darba ņēmējs) darba tirgū mūsdienās. Kādās ir svarīgākās prasmes un kompetences? – radošums, prezentēšanas prasmes, prasme strādāt komandā, kā arī svešvalodu prasmju zināšanas tiek ļoti augstu vērtētas.

Apmācību dalībnieki uzzināja vairāk par uzņēmējdarbību un uzņēmēja gēnu – kā to attīstīt sevī. Strādājot grupās, ģenerēja jaunas un inovatīvas idejas biznesa uzsākšanai, kā arī pēc tam spēt 15 sekunžu laikā šo biznesa ideju prezentēt potenciālajam investoram.

Dalībnieki atzina, ka apmācības bijušas ļoti iedvesmojošas un ikviens var sevī attīstīt uzņēmējspējas. Vajadzīga tikai vēlme un laiks šīs uzņēmēsjspējas pilnveidot pašam.

Koučings norisinās projekta "Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” ietvaros “Jauniešu nākotne uzņēmējdarbībā”. Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

Valmieras Jaunatnes centra "Vinda"
Jaunatnes lietu speciāliste
Kristīne Lāce

[email protected]

uzņēmējspējas

jspa

valsts

sd

vinda